Slovenská Komora Architektov

DISKUSIA "KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA"

17 /  9  /  2020

Online


11 : 00 hod

17 / 9 / 2020

 

Zdarma

Vážené architektky, vážení architekti,


Slovenská komora architektov si Vás dovoľuje pozvať na DISKUSIU KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA, ktorá je zameraná na aktuálne témy v záhradnej a krajinnej architektúre.

Live-stream sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 od 10.00 hod.

TÉMY DISKUSIE:

  • Výbor pre krajinných architektov SKA

  • Podpora krajinnej architektúry

  • Krajinno-architektonické súťaže

  • Spolupráca AKA - AA

  • Členstvo v SKA

  • SPU – SKA - SZKT

V prípade záujmu o účasť na diskusii Vás z kapacitných dôvodov žiadame o prihlásenie sa do 11. septembra 2020 na https://www.komarch.sk/diskusia-krajinna-architektura/.

Následne po prihlásení sa účastníkov na diskusiu, bude všetkým prihláseným zaslaný link na prihlásenie sa na ZOOM/stream.

Podujatie je prístupné členom SKA a je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

Ing. Eugen Guldan, PhD.


predseda výboru pre krajinných architektov