XXVIII. vedecká konferencia

BARDKONTAKT 2020

23. - 24. /  9  /  2020

Slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice, Radničné námestie 16, Bardejov


09 : 00 hod

23. - 24. / 9 / 2020

 

25 .- EUR

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na XXVIII. vedeckú konferenciu BARDKONTAKT 2020

s témou: Problematika mestských pamiatkových centier

V poradí už XXVIII. ročník konferencie Bardkontakt, nad ktorým SKA prebrala záštitu, sa bude konať v atmosfére pripomienky niekoľkých okrúhlych jubileí v kontexte ochrany pamiatok na Slovensku ale aj v Európe. 

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu: výmenu názorov, polemiku a šírenie skúseností medzi účastníkmi procesov dotýkajúcich sa ochrany, obnovy a manažmentu pamiatok, riadenia sídiel a regiónov, posilňovania komunít, usmerňovania a programovania ich rozvoja.

Do diskusie sú prizvaní:

 • pracovníci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky,

 • pracovníci Združenia miest a obcí Slovenska,

 • predstavitelia/zástupcovia obcí,

 • členovia Slovenskej komory architektov,

 • členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov,

 • členovia Slovenskej komory reštaurátorov,

 • odborníci z akademického prostredia,

 • vlastníci domov v historických jadrách,

 • pracovníci stavebných úradov,

 • investori, projektanti,

 • členovia a zástupcovia občianskych iniciatív,

 • nadšenci a všetci, ktorých táto téma zaujíma.

Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 25,- € (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie).

okyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie:
https://bardkontakt.wixsite.com/2020