top of page

AKO VYTVORIŤ ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT A ČO MU PREDCHÁDZA

Architektonický koncept je esenciálnou súčasťou navrhovania, no nemala by to byť prvá vec, na ktorú sa vrhneš. Aké ďalšie parametre zavážia, aby bol tvoj návrh úspešný?Architektonický koncept predstavuje alfu a omegu dizajnovania. Bez neho ti to na konzultáciách proste neprejde. Ku kvalitnému konceptu sa môžeš dopracovať až po tom, čo sa dostatočne povenuješ hĺbkovej analýze lokality a architektonickému briefu.

Aby sa tvoj návrh stretol s pochopením a najmä s úspechom, na úvod je potrebné zhromaždiť čo najviac informácií o danej lokalite, požiadavkách klienta či realizovaných stavbách rovnakého druhu. Zároveň je nutné zadefinovať problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v procese navrhovania, či neskoršieho užívania stavby.


Nasledujúce riadky ti pomôžu vyvinúť svoj vlastný dizajnérsky koncept.


Analyzuj


Preskúmaj informácie, ktoré si si nazbieral a rozdeľ ich na časti, ktoré majú pre teba význam. Existujú obmedzenia, ktoré môžu projekt limitovať? Aké ponúka príležitosti? Poznáš jeho silné a slabé stránky? Pomôže ti to premyslieť si, aký prístup k navrhovaniu by si mal pri konkrétnom projekte zvoliť tak, aby bol relevantný a zmysluplný.

SWOT analýza predstavuje komplexnú metódu kvalitatívneho hodnotenia. Zmysel tejto metódy spočíva v klasifikácii a ohodnotení jednotlivých faktorov, ktoré rozdelíš do 4 skupín:

  • S > strenghts - silné stránky

  • W > weaknesses - slabé stránky

  • O > opportunities - príležitosti

  • T > threats - hrozbyPochop problém


V tomto kroku začni so zhotovením zoznamu požiadaviek na stavbu a následne sa zameraj na ohrozenia a slabé stránky projektu, ktoré vyplynuli zo SWOT analýzy. Pochopenie problémov a požiadaviek ťa zaručene navedie k prístupu, na ktorý by si sa mal zamerať.Skicuj


Ďalší užitočný spôsob, ako rozvíjať svoje nápady, je skicovanie. V rámci štúdia architektúry a následnej praxe je nesmierne prospešné vedieť za pár minút preniesť vlastné myšlienky na papier/tablet. Či už ide o drobné detaily alebo celkovú podobu tvojej budovy, stále sa snaž pracovať s náčrtmi a skicami, pretože najlepšie odkomunikujú tvoje idei a môžu výrazne inšpirovať vývoj tvojho návrhu.

"Preferujem kreslenie pred rozprávaním. Je rýchlejšie a necháva menej priestoru klamstvám."

Le Corbusier


Naštuduj si stavby rovnakého druhu


Už si nespomínam kde som počula myšlienku, že aj tí najlepší architekti disponujú veľkou knižnicou cudzích projektov, ktorými sa pravidelne inšpirujú. V rámci úvah o architektonickom koncepte sa odporúča spracovať rešerš dostupných zdrojov k danej tematike. Naštuduješ si, ako iní architekti vyriešili rovnaký problém, s akým sa potýkaš ty sám. Nejde o kopírovanie, pokiaľ ťa inšpiruje cudzí projekt a využiješ svoje vedomosti a kreativitu na jeho následné vylepšenie.
Navrhni riešenie


Tvoj koncept a s ním spojené riešenia sa začnú črtať, keď dostatočne preskúmaš rôzne faktory, ktoré si tvoj návrh vyžaduje a zároveň hodnoty a nápady, s ktorými si prišiel. Dúfam, že Ti tieto tipy pomôžu rozvíjať tvoje architektonické koncepty a poskytnú ti väčšiu istotu pri ich prezentácii.


Mohlo by ťa zaujímať Čo je brief, jeho tvorba a obsah.

1,026 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page