top of page

ARCHITEKTONICKÝ BRIEF PRE KOMERČNÉHO KLIENTA

V tomto checkliste nájdeš základné otázky, ktoré by mali byť zodpovedané pred tým, než sa pustíš do navrhovania pre komerčného klienta.


Základné informácie:

 • Úplné kontaktné údaje klienta - adresa, telefónne číslo, e-mail

 • Úplná adresa lokality

 • Podrobnosti o akýchkoľvek ďalších dôležitých kontaktoch v týme projektantovO klientovi:

 • Za akým účelom sa tento projekt vyvíja?

 • Musia byť výkresy zrozumiteľné aj pre odborníkov, alebo má klient záujem iba o konceptuálnu štúdiu pre vlastnú potrebu?

 • Kto sú ďalší účastníci tohto projektu?

 • Má klient v súvislosti s dizajnom nejaké konkrétne priania?

 • Aký postoj má klient k architektúre a dizajnu?

 • Má klient skúsenosť so spoluprácou s architektom, alebo architektonickým ateliérom? Ak áno, tak s kým?

 • Aké sú časové obmedzenia projektu?

Rozpočet a honorár:

 • Aký je rozpočet klienta?

 • Na akom princípe je založený výpočet honoráru?

Základné faktory návrhu:


Otázky sa menia v závislosti od typu projektu, môžeme tu však uplatniť niektoré otázky z checklistu pre súkromného klienta.

 • Aké má klient očakávania od tohto projektu, čo ním chce dosiahnuť?

 • Prečo si klient vybral tento pozemok?

 • Ako vyzerá pozemok? Terénne úpravy, stromy, orientácia, podnebie a pod.?

 • Nachádzajú sa v blízkosti pozemku nejaké stavby? Ak áno, aký typ stavieb to je? Aké sú materiály a farebnosť?

 • Musí sa v procese navrhovania zohľadniť neskoršia výstavba?

 • Existujú nejaké konkrétne materiály, ktoré by klient rád použil?

 • Existujú nejaké konkrétne ciele? Napr. udržateľnosť a pod.

 • Má klient / spoločnosť nejaké sklony k stavbe trvalo udržateľných budov, chcela by túto možnosť zvážiť?

 • Chce klient do projektu zahrnúť nejaké špeciálne nové technológie?

 • Aké sú požiadavky tohto projektu na infraštruktúru?

Užívatelia:

 • Kto bude budovu využívať?

 • Aké sú požiadavky užívateľov budovy?

 • Existujú osobitné požiadavky na prístupnosť?

Po tom, čo zistíš približný počet a druh užívateľov budovy (zamestnanci, návštevníci), bude v tejto kategórii oveľa viac otázok.

Priestory:

 • Aké miestnosti a priestory sú potrebné? Vnútorné a vonkajšie.

 • Máte záujem o prepojenie konkrétnych priestorov?

 • Existujú špecifické priestorové požiadavky?

 • Existujú osobitné požiadavky týkajúce sa krajinnej architektúry?

 • Existujú nejaké špecifické mechanické alebo elektrotechnické požiadavky?Ak si myslíš, že v našom zozname chýbajú dôležité otázky, napíš nám svoje nápady do komentárov pod článok. Tvoje postrehy zverejníme. Vďaka!Mohlo by Ťa zaujímať Architektonický brief pre súkromného klienta.


86 views

Recent Posts

See All
bottom of page