top of page

AKO SA PRIPRAVIŤ NA OBHAJOBY ATELIÉROVEJ PRÁCE

Dni sa striedajú a termín obhajob sa nebezpečne približuje. Tento deň je špeciálny. Týždeň pred ním väčšina z vás pridá na tempe, spánok sa stáva privilégiom a hladina stresu sa zvyšuje. Či ste ostrieľaní diplomanti, alebo sa s obhajobami stretnete po prvý krát, dúfam, že vám tento článok poskytne niekoľko dobrých tipov, ako zvládnuť svoj deň D.


Mnoho študentov považuje obhajoby za nutné zlo. Po týždňoch tvrdej práce neostáva veľa energie na znášanie kritiky, o to menej, ak vezmeme do úvahy, koľko z nás dorába svoje prezentácie noc pred obhajobami. Je však nesmierne dôležité, nájsť komfort v prezentovaní vašej práce, pretože v praxi sa stane bežnou záležitosťou, že budete musieť predostrieť svoj projekt klientovi. Prečo by ste sa pri tom nemali cítiť sebavedomo a v pohode?


Sú dve dôležité veci, ktoré musíte pred obhajobami urobiť - poriadne sa pripraviť a dobre sa vyspať!


Príprava


Vaši konzultanti Vám na začiatku semestra prezradili harmonogram, kde ste sa dozvedeli termíny odovzdaní a obhajob. Štandardne sú pre Vás najdôležitejšie tieto termíny:


 • kontroly rozpracovania

 • odovzdávanie ateliérovej práce do AIS

 • odovzdávanie ateliérovej práce v tlačenej podobe

 • obhajoby


Niekoľko týždňov pred termínom obhajob by Vám konzultanti mali poskytnúť určitú formu usmernenia. Zadefinujú, čo sa od Vás bude počas kritiky očakávať. Svoju prípravu založte na týchto odporúčaniach a začnite ju ideálne aspoň 3 týždne pred obhajobami. Počas tohto času sfinalizujete portfólio, plagát, prezentáciu a model (ak sa vyžaduje). Portfólio vnímam ako prvú vec, s ktorou treba začať. Ak máte hotové portfólio, na kvalitnú prezentáciu a plagát Vám postačí vyhradiť si jeden-dva dni.

Portfólio musí hovoriť samé za seba. Nespoliehajte sa na to, že pri jeho prezentácii budete mat čas všetko vysvetliť.

Kľúčové body


Spíšte si základnú osnovu svojho projektu. Vychádzajte pri tom z konceptu. Každá práca je postavená na inom koncepte, preto sa každý z vás sustredí pri obhajobách na niečo iné. Ak ste však vo svojom zadaní dostali kľúčové body, ktoré bolo potrebné riešiť, nezabudnite ich taktiež uviesť vo svojej prezentácii.


Príklad:

Navrhujete rodinný dom a v koncepte ste sa sústredili na lokálne konštrukčné materiály. Takto by mohlo byť zostavené vaše portfólio a neskôr aj prezentácia:


 • zadanie projektu a kľúčové body, ktoré bolo potrebné vyriešiť

 • situácia - poloha objektu

 • analýza širších vzťahov

 • swot analýza

 • formovanie hmoty v závislosti na rôznych faktoroch (okolitá zástavba, história, orientácia pozemku, vietor...)

 • konštrukčná schéma s popisom materiálov

 • ekologické výhody využívania lokálnych materialov

 • výkresová dokumentácia

 • vizualizácie


Medzi jednotlivé časti portfólia / prezentácie umiestnite vizualizáciu. Divák bude mať lepší prehľad o projekte a udrží to jeho pozornosť.

Príprava prezentácie


Prezentácia sa podobá portfóliu, zbavenému zbytočných textov. Pomocou kľúčových bodov si pripravte hovorený text, ktorý plánujete predniesť komisii. Tento text v žiadnom prípade nečítajte! Ak si neviete zapamätať, čo chcete povedať, pripravte si kartičky s poznámkami, o ktoré sa budete môcť oprieť.

Pri spracovávaní prezentácie sa sústreďte na grafiku, pripravte si obrázky a schémy z portfólia, text obmedzte na krátke popisky alebo legendu. Prejdite si hotovú prezentáciu a nacvičte si sprievodný text. Nemusíte sa ho učiť naspamäť. Je to Váš projekt, poznáte ho. Čím viac si prezentáciu precvičíte, tým istejšie sa budete cítiť, keď príde na prezentovanie pred publikom. Skúste si prejsť svoju prezentáciu pred priateľom, ktorý nie je architekt, a zistiť, či má nejaké pripomienky k vášmu projektu alebo štýlu prezentácie.Pripravte sa na výsluch


Vačšina komisií preferuje formu obhajoby, kedy študent disponuje 10 - 15 minútami čistého času. Po skončení prezentácie otvorí predseda komisie diskusiu a členovia komisie kladú otázky a komentujú projekt. Tento spôsob vnímam ako férový, nakoľko sa môžete bez prerušovania sústrediť na to, čo chcete povedať. Keďže členovia komisie mnohokrát nepoznajú zadanie a obsah vašich projektov, je logické, že ich najprv musíte “uviesť do deja”. Ak je na fakulte nastavený tento model obhajoby, mal by to každý pedagóg rešpektovať a neprerušovať študenta otázkami, pokiaľ to nie je nutné.

Počas diskusie však príde do tuhého. Komisia si počas vašej obhajoby pripraví rôzne otázky, na ktoré si bude žiadať odpovede. V tomto prípade vám počas prípravy pomôže informácia, kto budú členovia komisie. Napr. ak máte v komisii 2 členov, ktorí sa venujú bezbariérovému navrhovaniu, pripravte si odpovede na otázky k tejto téme. Sami sebe odpovedzte na otázky ako: Prečo ste urobili také či onaké rozhodnutia pri navrhovaní? Čím ste sa pri navrhovaní nechali ovplyvniť? Ako ste postupovali pri navrhovaní? Ak sa vás niekto spýta na otázku, na ktorú nepoznáte jednoznačnú odpoveď - neodpovedajte vyhýbavo, buďte čestní. Získate si sympatie a rešpekt za svoju úprimnosť.


Požiadajte o pomoc


Nebojte sa vyhľadať pomoc. Viem, že mnoho študentov sa zdráha požiadať svojho konzultanta o rady, ale ak máte pocit, že tápate, urobte to. Získate cenné informácie a pochvalu za snahu a nadšenie pre úspech.Showtime!


Všetko je pripravené, prezentáciu ste si nacvičili. Stačí zapôsobiť na komisiu a spolužiakov svojím priekopníckym dizajnom! Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ako sa vysporiadať so samotnou obhajobou.


Stavte na pohodlie


S prezentáciou ste sa už natrápili dosť, teraz je čas sa uistiť, že sa počas prezentácie budete cítit pohodlne. Pred spaním si pripravte oblečenie, o ktorom viete, že sa v ňom budete cítiť dobre. To isté platí aj pre obuv. Dámy, ak nie ste zvyknuté na podpätky, nezvoľte ich ani počas tejto udalosti. Pokiaľ sa budete cítiť nesvoja, pozorovateľ to vycíti a môže si vašu neistotu spliesť s nedôverou vo vlastný projekt. Zariaďte, aby ste na obhajoby prišli oddýchnutí a vyspatí. Dôrazne neodporúčam uchyľovať sa k žiadnym typom stimulantov (alkohol, drogy, lieky).


Hýbte sa


Počas prezentácie sa snažte trochu pohybovať. Pomôžte si gestami rúk a poukazujte na rôzne časti vášho návrhu. Ak to dokážete, pomôže vám to cítiť sa prirodzenejšie a na publikum budete pôsobiť uvoľnene a zároveň sebavedomo.


Ak aj napriek zodpovednej príprave pociťujete pri vystupovaní pred publikom priveľký stres, skúste si nájsť v miestnosti pevný bod, napr. stôl alebo prezentačný pult, a jednou rukou sa ho držať, alebo sa oň len zľahka opierať.

Neberte to osobne


Komisia sa bude snažiť získať z vás maximum. Možno sa bude zdať, že sa vás snažia nachytať a vaše projekty rozobrať na drobné, avšak máloktorý člen komisie sa tam posadí s týmto cieľom. Pokúste sa kritiku nezobrať osobne. Poučte sa z nej a využite ju pri svojich nasledujúcich obhajobách.
Rešpekt


Ak sa zúčastňujete na obhajobe svojich spolužiakov, rešpektujte ich a v tichosti pozorujete ich prezentácie. Každý z vás tvrdo pracoval a je nespravodlivé rozprávať sa s priateľmi, zatiaľ čo ostatní prezentujú svoju prácu a snažia sa zostať sústredení.


Absorbujte spätnú väzbu


Vnímajte spätnú väzbu, pozitívnu alebo negatívnu. Môžete dokonca požiadať spolužiaka, aby si počas vašej kritiky robil poznámky. Počas svojej kariéry v oblasti architektúry alebo dizajnu, stretnete mnoho ľudí, ktorí budú voči vašim projektom veľmi otvorení. Musíte sa preto naučiť vysporiadať sa s kritikou, dobrou aj zlou. Každý má právo na stanovisko. Nasledujúci deň si oddýchnite a po chvíľke spánku, keď stres opadne, prečítajte si pripomienky, ktoré ste dostali. Využite túto skúsenosť ako krok vpred pri vašom ďalšom rozvoji.


Pýtajte sa


Ak máte otázku alebo si nie ste niečím istý, spýtajte sa. Poskytne vám to príležitosť začať diskusiu o aspekte dizajnu, o ktorom chcete hovoriť, alebo môžete klásť otázky týkajúce sa niektorých pripomienok, na ktoré poukázala komisia.

Na záver


Hlavným zmyslom obhjaoby je odzrkadlenie skutočného života, kedy budete musieť svojim klientom predložiť svoj návrh a obhájiť si ho. Umožňujú vám tiež rozvíjať schopnosť zaujať objektívny pohľad na svoj vlastný dizajn. Môžete sa zamyslieť nad prijatými pripomienkami a vyšperkovať svoje prezentovanie. Zakaždým, keď absolvujete kontrolu rozpracovania alebo obajobu, zhromažďujte znalosti o tom, ako prezentovať jasným a presvedčivým spôsobom.Veľa šťastia na obhajobách. Pojde to dobre 🙂


477 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page