top of page

TVORBA VLASTNÝCH ŠRÁF V REVITE

Aj napriek tomu, že Revit obsahuje mnoho šikovných vzorov výplní, sa občas naskytne potreba použitia špeciálnej vlastnej šrafy. Na webe nájdeme viacero spôsobov na ich vytvorenie. V tomto návode vám ukážeme, ako vytvoriť vlastný vzor výplne pomocou AutoCADu. Tento postup bol prevedený v Revit 2020 a AutoCAD 2014.

Vytváranie Vzorov výplní priamo v Revite

Ak chcete vytvoriť nový Pattern (Vzor výplne), prejdite na kartu Manage (Správa), kliknite na Additional Settings (Doplnkové nastavenia) a v rozbaľovacej ponuke kliknite na Fill Patterns (Vzory výplní).Zobrazí sa dialógové okno Fill Paterns (Vzory výplní), ktoré zobrazuje všetky dostupné výplňové vzory. Kliknite vľavo dole na ikonu New (Nový vzor výplne). Tu si môžete vytvoriť jednoduchý typ výplne, zložený z opakujúcich sa paralelných alebo pretínajúcich sa čiar. Ak máte záujem o zložitejšiu vlastnú šrafu, kliknite na Custom (Vlastný) a potom na Browse (Prechádzať).Tu môžete importovať ľubovoľný súbor .pat - tí z vás, ktorí poznajú AutoCAD, vedia, že šrafy v Autocade sú reprezentované súbormi vo formáte .pat. Ak teda máte v AutoCADe šrafu, ktorá sa vám páči, môžete ju pomocou tejto metódy ľahko importovať aj do programu Revit. Existuje tiež mnoho súborov .pat, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť (napríklad www.cadhatch.com) a následne importovať do Revitu.


Vytváranie Vzorov výplní v AutoCADe

Ak chcete vytvoriť špeciálny, zložitejší vzor, čítajte ešte trochu ďalej.

Ak v textovom editore otvoríte súbor .pat, uvidíte, že je plný podobných čísel:

0, 0,0, 0,2, 0,5, -1

90, 0,0, 0,1,5, 0,5, - 25,0, - 25, 0,5, - 0,5

90, 0,5, 0,1, 0,5, -, 25,0, -, 25, 0,5, - 0,5

0, 0,1,5, 0,2, 0,5, -1

Tieto čísla opisujú každú čiaru šrafy, jej dĺžku, začiatok, uhol atď. Pomocou návodov na webe si v notepade zapíšete čísla, ktoré definujú potrebné čiary a súbor uložíte ako „názov“.pat. Tento spôsob je však dosť pracný a zdĺhavý, aj keď stojí za vyskúšanie.

Najjednoduchší spôsob na vytvorenie vlastnej šrafy .pat je:


  • Otvorte AutoCAD, napíšte príkaz APPLOAD;

  • Prejdite na súbor Lisp, ktorý ste práve stiahli, kliknite na možnosť Načítať a potom na tlačidlo Zavrieť;

  • Zadajte príkaz DRAWHATCH;

  • Postupujte podľa pokynov a nakreslite čiary (nie krivky, kruhy atď.) do vytvoreného poľa;


  • Keď skončíte, napíšte SAVEHATCH;

  • Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazili a vyberte čiary, ktoré ste práve nakreslili (okrem tých pôvodných, ktoré vymedzovali štvorec na kreslenie);

  • Stlačte ENTER, pomenujte .pat a uložte ho niekam, kde ho neskôr nájdete.


Teraz prejdite do aplikácie Revit a importujte súbor .pat, ktorý ste práve vytvorili.
Vytvorená šrafa je šrafa typu Drafting Pattern (Kreslenie). Ak chcete šrafu využiť aj v modeli, musíte ju ešte trochu upraviť. Otvorte .pat súbor, ktorý ste práve vytvorili a uložte ho ako „názov_súboru-Model“. Následne pod prvý riadok skopírujte toto:

;% TYPE = MODEL


Malo by vyzerať asi takto:

Ak máte k tomuto návodu akékoľvek otázky alebo poznáte lepší spôsob, ako vytvoriť vlastné vzory výplne v aplikácii Revit, napíšte nám komentár pod článok.

Pomohol vám tento návod? Pomôžte tomuto projektu rásť a zdieľajte ho na sociálnych sieťach.
Zdroje:

www.revitiq.com

319 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page