top of page

FAD STU

EURopean city planning at the turn of the 19th and 20th century

Online / FAD STU v Bratislave

Námestie slobody 19,

Bratislava


12 : 00 hod

7 / 2 / 2022

 

Zdarma

do 20 /  3  /  2022

Konferencia je zameraná na históriu urbanizmu a udržateľné narábanie s historickými mestskými priestormi. Predstaví najnovšie výsledky výskumu v oblasti plánovania európskeho mesta na prelome 19. a 20. storočia s dôrazom na urbanistickú prax v podunajskom regióne. Konferenčné príspevky budú publikované vo forme digitálneho zborníku po skončení konferencie.

Konferencia je súčasťou medzinárodného projektu
ARTNOUVEAU2 realizovaného v rámci schémy Danube Transnational Programme Interreg, ktorý je spolufinancovaný fondmi Európskej únie ERDF a IPA II.

Jazyk: 
Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku. Všetky vystúpenia na konferencii aj texty v digitálnom zborníku budú len v anglickom jazyku, bez prekladu do slovenčiny. 
 

Podávanie abstraktov:
Abstrakty je potrebné zaslať na adresu nina.bartosova@stuba.sk
Text abstraktu má mať maximálne 300 slov a má byť v angličtine. Súčasťou abstraktu má byť názov príspevku, kľúčové slová, pracovisko autora a jeho email.
 

Posúdenie abstraktov:
Zaslané abstrakty budú posúdené členmi programového výboru konferencie. Informácia o akceptácii abstraktu bude autorom zaslaná prostredníctvom emailu. Programový výbor si vyhradzuje právo komentovať abstrakty v súvislosti s ich prijatím.
 
Termín na zaslanie abstraktov:
20.3.2022
Oznámenie o prijatí abstraktov: 31.3.2022
Termín odovzdania finálnych prednášok: 21.6.2022
 
Programový výbor konferencie:
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, FAD STU
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., FAD STU
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, PhD., FAD STU
Mgr. Peter Szalay, PhD., Historický ústav SAV

 
Účasť na konferencii je bezplatná.

Kontakt: Nina Bartošová / nina.bartosova@stuba.sk

bottom of page