top of page

27. ročník súťaže

cena oskára Čepena 2022

Online / Rovniakova 4, Bratislava

 


00 : 00 hod

18. /2  - 31. / 3 / 2022

 

25 .- EUR

do 31 / 3 /  2022

Projekt je určený vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov, bez obmedzenia média, ktorí spĺňajú podmienky, uvedené v štatúte ceny.

Vyhlásenie nominovaných umelcov/kýň:
apríl 2022

Miesto a termín konania výstavy:
Kunsthalle Bratislava september – október 2022

Vyhlásenie laureáta/ky:
október 2022

Ocenenie pre laureáta/tku 27. ročníka:

  • dvojmesačný rezidenčný pobyt v rámci programu Residency Unlimited v New Yorku v mesiacoch marec-apríl 2023

  • finančná odmena vo výške 5000 Eur

  • samostatná výstava/publikácia/iný prezentačný formát v relevantnej inštitúcii na Slovensku najneskôr do dvoch rokov od získania ocenenia

 

Každý nominovaný/á umelec/kyňa je podporený sumou 3000 eur, určenou na realizáciu diela, prezentovaného na spoločnej výstave nominovaných v Kunsthalle Bratislava. Dielo, ktorým sa finalista/tka bude na výstave prezentovať, by malo byť novým a dosiaľ výstavne neprezentovaným výstupom autora/ky.

Umelci/kyne sú povinní dôsledne sa oboznámiť pred prihlásením do projektu so štatútom Ceny Oskára Čepana.

Porota vyberie nominovaných umelcov/kyne na základe:

  • portfólia prác - ukážky prác za obdobie minimálne posledných troch rokov

  • autorského stanoviska/statementu

  • životopisu/CV

 

Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať všetky texty v slovenskom aj anglickom jazyku.


UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: štvrtok, 31. marec 2022

Registrujte sa tu.

bottom of page