top of page

Velux Slovensko

VELUX: WEbiNÁR build for life 2022

Online

 


8 : 00 hod

1 - 31 / 3 / 2022

Zadarmo

1 - 31 /   3  /  2022

Webinár predstaví víziu VELUX pre udržateľnú výstavbu budúcnosti vytvorenú v spolupráci s dánskym štúdiom EFFEK. Veríme, že musíme aktívne riešiť výzvy 21. storočia súvisiace s klímou. Je potrebné to urobiť v spolupráci so stavebným priemyslom a podieľať sa na stavbe zdravých a udržateľných budov, ktoré prispievajú ku kvalite života ľudí i planéty. Stavebníctvo produkuje takmer 40 % celosvetových emisií CO2 a jednou z hlavných výziev je, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Jednoducho predstavíme ako stavať budovy s čo najnižšou uhlíkovou stopou.

"Všade, kde je to možné, musíme viac stavať z obnoviteľných materiálov. To je jediná možnosť, ako dosiahnuť to, že naše budovy vymažú svoju celkovú uhlíkovú stopu," vysvetlil architekt Juri Troy a poukázal napríklad na fakt, že správne využité drevo pohlcuje uhlík.

Jedným z predstavovaných projektov bude aj novo realizovaná dedinka Living Places v Kodani, ktorá pretaví víziu Build for Life na skutočnosť. Dokončenie sa plánuje na rok 2023, kedy bude Kodaň hlavným mestom festivalu architektúry.

„Living places Copenhagen. - Čo keby naše domovy mohli zlepšiť zdravie ľudí i planéty prostredníctvom starostlivého výberu materiálov, stavebných postupov, služieb a dizajnu vnútorných a vonkajších priestorov? Sem patrí aj prístup k dennému svetlu: Ako získame správny typ denného svetla a ako nadviažeme spojenie s prírodou prostredníctvom okien?“ spýtal sa a dodal, že: „s riešeniami, ktoré dnes máme k dispozícii, môžeme radikálne znížiť zaťaženie, ktorého pôvodcom sú budovy – zhruba o 70 – 75 %." Synus Linge, EFFEKT Studio

Webinár BFL nadväzuje na celosvetovú konferenciu, ktorá prebehla v závere roka 2021. Vystúpilo tu viac ako 90 rečníkov z celého sveta k diskusii o tom, ako môžu budovy prispieť k zdravému životnému prostrediu a zlepšiť kvalitu života ľudí na celej planéte.

Odkaz na záznam prebehnutej videokonferencie.

Zaregistrujte sa na webinár tu.

Kontakt:
Velux Slovensko
02 33 000 543

info.sk@velux.com

build-for-life-webinar-sk-banner.jpg
bottom of page