top of page

SKLO AKO ODKAZ NA MINULOSŤ, PROJEKT "MY OWN WAY"

MILAN NOVOSEDLIAK
sklo váza dizajn
Novosedliak
Autor: Milan Novosedliak I Výroba: M. Effmert, M. Bartko I Fotografie: M. Novosedliak I Bratislava, Slovensko I 2022

Ubehlo už viac než 5000 rokov, odkedy bolo človekom vyrobené prvé sklo. Postupy pri jeho spracovávaní sa tradujú, neustále sa vylepšujú a automatizujú. Je však málo šikovných majstrov, ktorí sa tomuto krásnemu remeslu skutočne rozumejú a zachovávajú ho pre nasledujúce generácie.


Projekt dizajnéra Milana Novosedliaka s názvom "My own way" vznikol ako experiment s ručnou výrobou skla. Autor, na rozdiel od doterajších skúseností, nehľadal dokonalosť tvaru a materiálu. Naopak, snažil sa neskrývať chyby a úmyselne ich hromadil. Výstupom projektu je súbor troch váz, ktorých ľahký organický tvar narúša pravidelnosť a čistotu valca. Vázy boli vytvorené technikou fúkania skla do formy, čo predstavovalo základ pre vytvorenie presného tvaru. Valec bol následne deformovaný prirodzeným správaním sa skla.


Cieľom tohto vydareného experimentu bolo zakomponovať historický odkaz na charakteristické vlastnosti ručne fúkaného skla do súčasného prevedenia. Sklo bolo preto počas procesu výroby farbené a výdatne doplnené o bubliny, ktoré sú aj pri dnešných moderných postupoch jeho prirodzenou súčasťou. "Reprezentujú krásne dedičstvo - "nečistotu" skla, ktorá bola typická pre historicky vyrábané sklo. Zvolená farebnosť má odkazovať na sfarbenie sklenených produktov vyrábaných našimi pradedami. Na objektoch je však sýtejšia a pestrejšia, čím reflektuje na súčasnosť." hovorí autor.


( © Milan Novosedliak )


468 views

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page