top of page

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA FAD STU - DIZAJN

Radi by ste začali študovať dizajn na FAD STU, ale neviete, na čo sa pripraviť? Pozrite sa spolu s nami na typy zadaní, s ktorými sa stretnete na prijímacích skúškach.


Dnes si zhrnieme prijímacie skúšky na FAD STU v Bratislave pre odbor Dizajn. Prijímacie skúšky budú pre všetky odbory prebiehať v dvoch kolách a okrem iného, by ste mali myslieť aj na prípravu svojho portfólia.


zdroj Shutterstock


Prvé kolo


Prvé kolo prijímacích skúšok trvá 1 deň. Pozostávať bude z troch častí:

  1. Lineárna kresba ceruzkou

  2. Modelovanie

  3. Test


1. Lineárna kresba - 2 úlohy, 120 min.

Skupina uchádzačov sa presunie do kresliarne plnej stojanov a kôz na kreslenie. Po krátkom úvode Vám bude predstavené zadanie. Táto časť skúšok pozostáva z 2 úloh. Prvou úlohou bude nakresliť ceruzkou (2B, 3B) zátišie na výkres formátu A3. Predlohu pre Vás pedagógovia nainštalujú v kresliarni zvyčajne už pred prijímacou skúškou. Súčasťou zátišia môže byť rebrík, rastlina, stolička, kus dreva či vedro a väčšinou aj drapéria.


Druhou úlohou bude proporčne a tvarovo zachytiť sadrovú bustu v životnej veľkosti. Kresliť budete opäť ceruzkou na formát A3 v mierke 1:1. Obľúbené busty pre prijímacie skúšky sú Voltaire od Jean-Antoine Houdona a Niccolò da Uzzano od Donatella (alebo Desideria da Settignana, na autorovi sa historici nezhodujú).


Na každú úlohu budete mať presne 60 minút. Výsledné práce môžu byť lineárne, tónované alebo šrafované. Hodnotiť sa bude najmä zachytenie proporcií a tvarov, anatomická stavba (pri buste), uloženie na formáte a samotné výtvarno-grafické vyjadrenie.


Tip:

Precvičte si kresbu spomínaných pánov pomocou nasledujúcich fotiek. Inokedy si pripravte improvizované zátišie z vecí, ktoré nájdete doma. Použite stoličku, lampu či karafu. Nezabudnite prihodiť uterák či deku. Kreslite v stoji alebo si oprite kresliarsku dosku o stôl. Trénujte si správne zachytenie perspektívy a proporcií, poukážte kresbou na rozdiely v materiáloch.2. Modelovanie - 1 úloha, 195 min.

Modelovanie jednoducho priemyselne vyrábaného úžitkového predmetu podľa zadanej témy v mierke 1:1. K zadanej téme na úvod pripravíte dizajnérsky náčrt objektu, ktorý budete modelovať. Môžete sa stretnúť s témami ako: stolné hodiny, ponorný mixér, fľaša na bicykel, prenosná žehlička, kávovar či domový vrátnik. Výber témy sa obvykle viaže na predmety, s ktorými človek manipuluje. Hodnotiť sa bude kreativita riešenia, schopnosť práce s hlinou, správne zobrazenie proporcií a tvarov. Pri tomto zadaní treba myslieť na ergonomickú (objekt musí dobre sedieť v ruke užívateľa), materiálovú a funkčnú stránku navrhovaného objektu.


Tip:

Vyberte si niekoľko objektov z vlastnej domácnosti a skúste naskicovať ich redizajn - vylepšite ich. Pri navrhovaní predmetov, ktoré využívajú tekutinu (napr. rýchlovarná kanvica na 1,5 l vody), musíte správne odhadnúť potrebný objem. Napustite si do mikroténového vrecka pol, 1, 1 a pol a 2 litre vody a vnímajte objem tejto tekutiny.3. Test


Časť a. prakticky otestuje Vašu kreativitu. V tejto časti musíte preukázať schopnosť vnímať, zručne pracovať s kartónom a vymýšľať kreatívne riešenia. Na prvotný náčrt a zhotovenie zadania budete mať 135 minút. Zadanie bude súvisieť s menším objektom, pre ktorý by ste mali vymyslieť obal. Môže to byť obal na čokoládu, hračku, syr či šperk. Zadanie môže súvisieť s kreatívnym vyriešením prenosu tovaru z obchodu domov, napr. obal na kvet či domáce zvieratko pri prenose z chovateľských potrieb. Budete môcť použiť iba ceruzku, kartón, lepidlo a obojstrannú lepiacu pásku.

Časť b. otestuje Vaše znalosti z oblasti architektúry, dizajnu a umenia. Otázky budú nadväzovať najmä na stredoškolské predmety umenie a kultúra, literatúra a dejepis, ale aj na všeobecný prehľad potenciálneho budúceho študenta.


Tip:

Pri práci s kartónom dbajte na to, aby ste materiál využívali rozumne a neplytvali ním. Pokúste sa pred prijímacou skúškou vymyslieť originálny spôsob uzatvárania obalov a vystrihnite si ich z kartónu. Vyskúšajte si rezanie a skladanie kartónu tak, aby Vás tento materiál pri skúške neprekvapil.


Druhé kolo


Bude prebiehať formou ústneho pohovoru s cieľom overiť vedomostné a výtvarné predpoklady uchádzača pre štúdium dizajnu. Na túto časť prijímacích skúšok budú pozvaní len tí uchádzači, ktorých celkový sumár získaných bodov z prvej časti bol od 300 do 640 bodov.


Má podobu rozhovoru nad predloženým výberom prác uchádzača. t. j. súbor autorských domácich alebo školských prác (výber prác formátu A3 alebo A2 z oblasti grafickej, výtvarnej a sochárskej tvorby). Obsah portfólia je dobrovoľný, ponechaný na individuálnej voľbe uchádzača. Práce môže zahŕňať aj fotodokumentáciu. Portfólio môže byť doplnené aj o práce realizované v elektronickom médiu prostredníctvom počítačovej animácie alebo vizualizácie. Uchádzač môže tieto výstupy počas rozpravy v 2.kole prezentovať prostredníctvom svojho počítača.

Portfólio musí obsahovať čestné prehlásenie uchádzača o autorstve predkladaných prác. (zdroj fa.stuba.sk)Tip:

Ak máte pochybnosti o tom, ako si pripraviť portfólio na prijímacie skúšky a čo do neho zaradiť, prečítajte si článok 15 tipov pre profesionálne portfólio.Ak máte nejaké otázky k prijímacím skúškam, ozvite sa nám.


1,181 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page